Каталог

Главная
Овен
Артикул: 532
Размер: 32х32 см
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 7
Овен
Артикул: 533
Размер: 32х32 см
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 7
Золотое Руно
Артикул: КН-003
Размер: 15,3x25 см
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 10
Золотое Руно
Артикул: НЛ-038
Размер: 17x24,2 см
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 15
Золотое Руно
Артикул: СМ-021
Размер: 20,2x26,2 см
Основа: канва Aida 16
Кол-во цветов: 13
Золотое Руно
Артикул: ВЛ-005
Размер: 14,5x15 см
Основа: канва Aida 16
Кол-во цветов: 14
Золотое Руно
Артикул: ГМ-007
Размер: 20x36 см
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 14
Золотое Руно
Артикул: НА-007
Размер: 30,8x34,7 см
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 26
Золотое Руно
Артикул: СЖ-022
Размер: 31x28,5 см
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 29
Золотое Руно
Артикул: СШ-006
Размер: 16,5x16,5 см
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 12
Золотое Руно
Артикул: СШ-008
Размер: 19x14 см
Основа: канва Aida 16
Кол-во цветов: 12
Золотое Руно
Артикул: ТЯ-001
Размер: 16x16 см
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20
Золотое Руно
Артикул: РТ-119
Размер: 20x15,5 см
Основа: искусственный шелк
Кол-во цветов: 2
Золотое Руно
Артикул: БС-012
Размер: 15x9,5 см
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 3
Матренин Посад
Артикул: 0013/Б
Размер: 24x47 см
Основа: ткань
Кол-во цветов: 11
Матренин Посад
Артикул: 0020/Б
Размер: 24x47 см
Основа: ткань
Кол-во цветов: 10
Матренин Посад
Артикул: 0052/БП
Размер: 13x18 см
Основа: ткань
Кол-во цветов: 10
Матренин Посад
Артикул: 0054/БП
Размер: 24x26 см
Основа: ткань
Кол-во цветов: 9
Матренин Посад
Артикул: 0056/БП
Размер: 24x26 см
Основа: ткань
Кол-во цветов: 7
Матренин Посад
Артикул: 0057/БП
Размер: 24x26 см
Основа: ткань
Кол-во цветов: 9
Матренин Посад
Артикул: 0058/БП
Размер: 24x26 см
Основа: ткань
Кол-во цветов: 6
Матренин Посад
Артикул: 0059/БП
Размер: 24x26 см
Основа: ткань
Кол-во цветов: 7
Матренин Посад
Артикул: 0060/БП
Размер: 24x26 см
Основа: ткань
Кол-во цветов: 8
Матренин Посад
Артикул: 0061/БП
Размер: 24x26 см
Основа: ткань
Кол-во цветов: 8
#####
Ваш ID