• Техника вышивки
  • Сюжет
  • Размер
  • Основа
  • Сложность
  • По цене
От — До
Dimensions
Артикул: DMS-65092
Размер: 10x20
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-06759
Размер: 13x18
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-06846
Размер: 13x18
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-35122
Размер: 28x30
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-35176
Размер: 30x30
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-35219
Размер: 23x41
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-70-65105
Размер: 13x18
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-06915
Размер: 13x18
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-65058
Размер: 13x18
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-13130
Размер: 41x30
Основа: парусина (ткань)
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-13730
Размер: 28x36
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-03895
Размер: 28x43
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 3 190 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-70-35318
Размер: 36x28
Основа: канва Aida 14
Цена: 1 929 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-70-35311
Размер: 36x28
Основа: канва Aida 14
Цена: 1 690 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-06972
Размер: 13x18
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-70-35270
Размер: 36x26
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 1 849 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-03194
Размер: 109x86
Основа: парусина (стёганое одеяло)
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 2 690 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-35119
Размер: 28x41
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 3 249 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-65007
Размер: 13x18
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-03220
Размер: 36x25
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 1 449 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-03217
Размер: 28x36
Основа: канва Aida 16
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 1 490 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-35096
Размер: 30x30
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 1 590 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-35110
Размер: 25x43
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 3 349 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-35128
Размер: 28x36
Основа: evenweave 28
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 2 790 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-35157
Размер: 41x30
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 1 990 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-35208
Размер: 41x25
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 2 790 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-65061
Размер: 13x18
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-70-35299
Размер: 30x40
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 3 190 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-70-65116
Размер: 17x12
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-03209
Размер: 28x36
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 1 490 р.
Нет в наличии
Подписаться
#####
Ваш ID