• Техника вышивки
  • Сюжет
  • Размер
  • Основа
  • Сложность
  • По цене
От — До
Dimensions
Артикул: DMS-65061
Размер: 13x18
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-70-65116
Размер: 17x12
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-03209
Размер: 28x36
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 1 490 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-03231
Размер: 109x86
Основа: парусина (стёганое одеяло)
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 2 990 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-35154
Размер: 38x33
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 2 990 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-35187
Размер: 36x28
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 1 590 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-35248
Размер: 28x38
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 2 690 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-65021
Размер: 13x18
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-65056
Размер: 13x18
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-65057
Размер: 13x18
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-65064
Размер: 13x18
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-03230
Размер: 30x28
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 1 349 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-35230
Размер: 36x28
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 1 649 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-35115
Размер: 38x30
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 3 349 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-35203
Размер: 25x36
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 1 849 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-39019
Размер: 36x28
Основа: канва Aida 16
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 1 790 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-70-35301
Размер: 25x38
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 1 929 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-03839
Размер: 36x23
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 1 769 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-06924
Размер: 20x25
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-35166
Размер: 28x30
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 1 590 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-35205
Размер: 41x30
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 3 190 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-65076
Размер: 15x15
Основа: канва Aida 16
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-06779
Размер: 13x18
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-06800
Размер: 13x18
Основа: канва Aida 16
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-35188
Размер: 36x28
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 1 590 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-13720
Размер: 36x23
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 1 769 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-13722
Размер: 33x28
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Цена: 1 490 р.
Нет в наличии
Подписаться
Dimensions
Артикул: DMS-65053
Размер: 13x18
Основа: парусина (ткань)
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-06944
Размер: 13x18
Основа: канва Aida 14
Кол-во цветов: 20-35
Dimensions
Артикул: DMS-06958
Размер: 13x18
Основа: канва Aida 18
Кол-во цветов: 20-35
#####
Ваш ID